img

Paylaş

img

Paylaş

img

Paylaş

Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı Arapça Okunuşu Faziletleri ve Esrarı

Ayetel Kürsi duasının fazileti ve esrarı hakkında sırlı bilgiler. Ayetel Kürsi Ebced değeri nedir, kaç defa okunur? Azameti ve tesirli olduğu konular nelerdir? Ayetel Kürsi Duası dinle, Arapça okunuşu, anlamı ve faydaları.
Ayetel Kürsi Duası Arapça Okunuşu

Ayetel Kürsi açıklaması ilmi anlam bakımından çok faziletli derin manalar içerir. Okuyan insanın yaşamında harikulade olağan üstü fazilet ve nimetler kazanmasına etki eder. Ayetel Kürsi fazileti ve esrarı bakımından çok kuvvetli bir Kuran ayetidir. Muavezeteyn sureleri olarak bilinen ayeti kerimeler arasında yer almaktadır. Ayetel Kürsi Bakara suresinin 255. Ayetidir. Bu ayetin içerisinde geçen “kürsi” ifadesinin anlamından dolayı bu ismi almıştır.

Ayetel Kürsi Ebced değeri hesaplaması “14.069‘dur” durak yerleri 17, kelime sayısınca 50, harfleri sayısınca 170 ve resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okunması, Ayetel Kürsi Faziletleri, Hikmetleri ve Esrarı yönünden büyük önem taşır. Ayetel Kürsi “14.069 defa” Ebced Değeri adedince okuyanın her hayırlı Murad ve Arzusu “Biiznillah” (بِإِذْنِ اللهِ) Allah’ın izniyle yerine gelir. Ayetel kürsi okuma sayısı 170 – 313 şeklinde günlük okuma sayılarına bölünebilir. Abdestli ve kıbleye yüzünüz dönük şekilde Ayetel kürsi zikri günlük olarak yapılmalıdır.

“Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim. “

— Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.”

— Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Ayetel Kürsi Duası Arapça Okunuşu Videosu izle ve dinle. Diyanet TV Kur’an “Ayet-el Kürsi” Öğreniyorum.

Ayetel Kürsi Fazileti

Ayetel Kürsi azameti, hikmet ve Esrarı üstünlüğü hakkında 95 hadis tespit edilmiştir. Ayetel Kürsi ismi 93’ünde tespit edilmiştir. İsimlerin 40 kadarı biz fanilere malum olmuştur. Bilinen 40 isminde azamet ve hikmetlerini inşaallah başka zaman etraflıca araştırarak anlatalım. Ancak bir kaçını detaylarına girmeden zikredebiliriz.

Ayetel kürsi’nin Ebced İlmi, Manevi ilimler ve Ledünni Keşifleri şöyledir;

 • 17 durak,
 • 20 bölüm,
 • 5 er kelime (her bölümde)
 • 170 harf “Ayetel Kürsi “170 Harftir”
 • 50 kelime’den oluşmaktadır. “Ayetel Kürsi “50 Kelimedir”
 • Ayetel Kürsi Ebced değeri 14.069’dur.

Yukarıda belirtilen adetlere kendi isimlerinizin Ebced değerleri ilave olunarak okunabilir. Anne adınız, kendi isminizin Ebced değeri hesaplanarak, Ayetel kürsi kaç defa okunur? sorusuna yanıt bulmuş olursunuz.

Ayetel Kürsi Okumanın Faziletleri

Ayetel Kürsi faydaları ve faziletlerine göre neler için okunduğuna dair bilgiler şöyledir. Ayetel Kürsi okuyanın aklı, kalbi sürekli diri kalır. Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerimin kalkanı gibidir, Her hayırlı işin başında okunur. Ayetel kürsi okumanın adabı harfiyen yerine getirildiğinde okuyan kişinin huzura ermesi, dertlerinden kurtulması, sevdiklerine kavuşması mümkündür. Olumsuz enerjiyi üzerinden atması gibi niyetler için çok etkilidir. Ayetel kürsi faziletleri farklı kaynaklara göre bakıldığında bu ayeti kerimenin başlıca fazileti şu şekilde sıralanabilir:

 • Nazar ve Kem gözden korur,
 • Kaza Bela ve felaketlerden korur,
 • Olumsuz enerjiyi ortadan kaldırır,
 • Psikolojik Sağlık problemlerini manevi anlamda iyileştirir,
 • Sevdiği ile arasında muhabbet olması için okunursa hasıl olur,
 • Keder, sıkıntı, Musibet def eder uzak tutar korur,
 • Allah c.c Ayetel Kürsi okuyan kulunu koruma altına alır,
 • Ayetel Kürsi okumanın en büyük fazileti kaza, bela, musibet, sıkıntıdan korunmaktır.
 • Ayetel Kürsi 170 defa kelimelerin adedince olan sayı miktarınca okunduğunda rızık, kısmet bolluğu meydana gelir. En az 41 gün devam edilmelidir.
 • Farz Namazlarından sonra okunması mendup olarak kabul edilmiştir.
 • Darlık ve zorluk çekenler için okunması tavsiye edilir.
 • Eve girmeden önce okunur, evden çıkarken sağ ayak ile çıkıldığında okunması halinde sabahtan akşama kadar korunması için melekler dua edilir ve görevlendirilir.
 • Yatağa yatmadan önce okunursa Allah c.c o kulunu sabaha kadar korunması için melekler dua eder.
 • Ayetel Kürsi duası okuyarak, Aşık etme ve bağlama büyüsü yapmadan sevdiğini kendine bağlamak aşık etmek mümkündür.
 • Büyü ve Cin Musallatından korunmak için, Ayetel kürsi okumak faziletlidir.
 • Ayetel kürsi Kuranı Kerimin dörtte biri olduğuna dair kıymetli bilgiler vardır. Bu nedenle her türlü hayırlı dileğiniz için zikredilmesi uygundur.

Ayetel kürsi’nin bilinen isimleri şöyledir;

 1. Ayetel Kürsi
 2. Ayetul Eşref
 3. Sıfatullah
 4. Ayet-i Hısn

Ayetel Kürsi’de geçen Allah c.c İsimleri;

El Aliy: “Yüceler Yücesi, Çok yüce”
El Kayyum: “Varlıkları diri tutan, Kainatın yöneticisi”
El Azim: ” Pek yüce, Aklın bile yanında küçük kaldığı Yüce Zat”
El Hayy: “Sonsuz hayat sahibi, Yaşamı ezeli ve ebedi olarak sarmalayan”

Ayet-el Kürsi’de geçen Allah’ın Sıfatları;

Muhalefetün lil Havadis: Allah c.c hiçbir şeye benzemez, Âlemlerin Rabb’i Olan Allah, Noksan Sıfatlardan Münezzehtir.
İlim: Allah her şeyi bilir. “Allah mâlumatın hepsini bilir.
Basar: Allah her şeyi görür.

Ayetel Kürsi Yüzüğü ve Kolyesi Fazileti ve Faydaları

Ayetel Kürsi Yüzüğü ve Ayetel Kürsi Kolyesi faziletleri ve taşıyan kimseler için faydaları nelerdir?

Erkekler için yüzük taşınması uygundur, Kadınlar içinde kolye tercih edilmelidir. Ayetel kürsi yüzüğünü ve kolyesini taşıyan kimse, maddi ve manevi zarara uğramaz, rızık, kısmet, şans, talih, kazanç kapıları açılır ve korkularından emin olur “Biiznillah”. Gümüş yüzük ve kolye üzerine yazılmış Ayetel kürsi hikmetleri saymakla bitmez, Üzerinde bela ve musibet varsa kalkar, şer ve musibetlerden emin ve güvende olur denilmiştir. Ayetel Kürsi Yüzüğü taşıyan bir kimse, günlük 170 defa Ayetel kürsi okumaya devam ederse bir yılı diğer yılına denk olmaz her yılı bir öncekinden daha bereketli ve kazançlı olur denilmiştir “Biiznillah”. Ayetel Kürsi kolyesi taşıyan kimse içinde bu faziletler geçerlidir gaflet olunmasın, yüzük veya kolye taşıyorum diye dünya meşgalesi ve işlerini boşlamak olmaz! Unutmayın Çalışmak ve gayret etmek gereklidir.

Ayetel Kürsi 8’li Vefki Şerifi

Azametli çok faydalı ve kıymetli Ayetel Kürsi 8’li vefki şerifinin faziletleri nelerdir?

— Ayetel Kürsi Vefki

Ayetel kürsi vefki taşımak isteyenler için nasıl yazılacağı hakkında bilgileri anlatmadan önce kısaca faydaları ve özelliklerinden bahsedelim.

 • Ayetel kürsi vefkini taşıyan kimse, kazalardan ve belalardan korunmak niyetiyle yazılırsa Allah’ın izniyle korunur.
 • Sevdiği insanı kendine aşık etmek için, Ayetel kürsi vefki pazar günü yatsı vaktinden sonra yazılır ve muradı gerçekleşene kadar üzerinde taşınır. Günlük 313 defa okunur ve 21 gün ara vermeden devam edilirse sevdiği kişinin muhabbetini celp etmiş olunacağı hakkında havas alimleri beyanatlar vermiştir.
 • Ayetel Kürsi Vefki Ev ve İş yerleri için, bereket, kazanç, rızık celbi, kazalardan belalardan korunması niyetiyle yazılırsa muradı hasıl olur denilmiştir.
 • Gizli ilimler, Ledünni ilimleri Keşif ilimlerini öğrenmek için, Ayetel kürsi vefki perşembe gecesi 01:00’da Gül yağı, Misk, Amber, safran karışımlarını mürekkep yaparak bir kağıt veya ceylan derisi üzerine yazılarak taşınır. Her gün 170 Defa Ayetel Kürsi okumaya devam ederse tüm rızık, kısmet, ilim, hikmet, şans, talih, baht, kariyer kapıları kendisine açılır “Biiznillah” denilmiştir. Gaflet olunmasın Dünyalık içinde çalışmak ve gayret etmek boş vermemek gereklidir unutmayın.
 • Tüm Hayırlı İstek ve Arzunuz için, Ayetel kürsi vefki Cuma günü yatsı namazından sonra yazılır ve üzerinde taşınır. Her gün 313 defa Ayetel kürsi okumaya devam edilirse tüm hayırlı dilek ve hacetleri gerçekleşir “Biiznillah” denilmiştir, mücerreptir.
 • Nazar değmesi, kem göz, haset, şer, büyü, cin musallatı için, Ayetel kürsi vefki yazılıp taşınırsa korunmak ve her daim bunlardan emin ve güvende olmak mümkündür.
 • Geceleri korkutulan ve korkanlar çocuk ve yetişkinler için, Ayetel kürsi vefki yazılır ve yastığının altına konularak uyunursa; cin musallatı, cin alametlerinden korunmaya yarar. Korkutulacak büyü ve benzeri şeylerin etkisinden korunmak ve kalkan görevi sağlaması için faydaları vardır.

Ayetel Kürsi Vefki Pazar günü Öğlen 13:00’da yazılır, eğer mümkünse misk, amber, zaferan, safran ile yazılabilirse güzel olur. Mürekkep hazırlamak zor olacaksa aşağıdaki vefki uygun bir kırmızı kalemle yazın. Normalde kırmızı kalemle yazmanız da yeterli ve aynı etkiyi verecektir. Vefk yazmakla uğraşamam diyenler, Ayetel kürsi vefkini renkli olarak yazıcıdan çıkartmaları ve pazar günü belirtilen saatte taşımaları da aynı fazileti sağlayacaktır.

Ayetel Kürsi Vefki Şerifi

Ayetel Kürsi Kaç Kere Okunmalıdır?

Ayetel Kürsi okuma sayısı kişinin bu duayı okuyarak ne elde etmek istediğine göre değişiklik göstermektedir. Ayetel Kürsi kaç defa okunur? Ayetel kürsi okuyanların yaşadıkları neler? Okuma sayısına göre etkisi ve tesiri değişkenlik göstermektedir. Ayetel kürsi okuyup duası kabul olanlar bunun kıymetini esrar ve faziletlerini çok iyi bilirler. Ayetel Kürsi Duasının zikrine başlamak isteyenler; günlük olarak okuması gereken sayıları kendileri için en kolay olacak sayıda olmasına riayet ederek seçmelidir. Her hayırlı muradınız için, günlük 53’defa okuyan sıkıntı ve streslerden arınır ve kurtulur. Ayetel kürsiyi günlük 170’defa okuyan rızık ve kısmet kapısı bu sırlı dualar sayesinde açılır, duayı okuyan kişi dünyalık için gayret ve çalışmasına devam etmelidir. Ayetel kürsiyi 313’defa okuyan ilim ve irfan sahibi biri olması için çok faziletli bir etki oluşturacaktır. Aşık etmek ve birini kendine Ayetel kürsi ile aşk büyüsü yapmadan bağlamak getirmek isteyen kimse, 313’defa her gün Ayetel kürsi okunursa muradı hayırlı ise muhabbet, aşk ve aralarında bağlılık gerçekleşir.

Ayetel Kürsi Hakkında Hadis-i Şerifler

Ebu Hüreyre (ra) şöyle anlatıyor: Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve Ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.” (Tirmizi)

Übey İbnu Ka’b (ra) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v.) bana: “Ey Ebu’l-Münzir, Allah’ın Kitabından ezberinde bulunan hangi ayetin daha büyük olduğunu biliyor musun?” diye sordu. Ben: “O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur, O, Hayy’dır, Kayyûm’dur (yani diridir her şeye kıyam sağlayandır” (Bakara, 225) -ki buna Ayet’ü’l-Kürsi denir- dedim. Göğsüme vurdu ve: “İlim sana mübarek olsun ey Ebu’l-Münzir!” dedi.” (Müslim)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; “Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi’yi okuyanın cennete girmesi için hiçbir engel yoktur.” (Nesai)

170’defa Ayetel Kürsi Okumanın Mucizesi Nelerdir?

Beladan korunmak isteyen kişiler, Abdestli ve kıbleye dönük bir şekilde her gün ve en az 41 gün ara vermeden devam edilir. Özel günler de ara verilirse ara verdiği gün kadar fazladan okuma yapılır. 170 Ayetel Kürsi mucizesi etkisi ile Allah’a sığınmaktadırlar. 170’defa Ayetel Kürsi okunuşu sayesinde kullar onları bekleyen musibetlerden kurtulabilmektedirler. Her daim büyü ve sihirden, kem göz, nazardan korunmak için okumaya devam etmek gereklidir. 170 Ayetel kürsi okuyup duası kabul olanlar vardır, sizlerde denemek için hiç çekinmeden hemen başlayabilirsiniz. 170 Ayetel kürsi okuyanların yaşadıkları, pozitif enerji, stresten kurtulma, korkularından emin olma, günlük işlerinin kolaylaşması ve kazancının bereketlenmesi gibi faziletleri çoktur.

Aşık Etmek ve Birini Bağlamak için Ayetel Kürsi Nasıl Okunur?

Sevdiğine kavuşmak isteyenler Ayetel Kürsi’yi sevdiği kişiyi kendine aşık etmek ve bağlamak için niyet ederek okuyabilirler. Aşk büyüsü yapmadan tamamen dua ile sevdiği kişiye sevgisini, hislerini, ona karşı duyduğu manidar aşkı manevi olarak aktarmak isteyenler için çok etkilidir. Gafil olunmasın, hak edene yapılır, haksız yere hayırsız bir kişi için yapılmaz. Etkisi olmaz dualı bir aşık etme yöntemidir. Önce niyet edilir; Sevdiğin kişinin seni sevmesi, araması, aşık olması, bağlanması ve aşk-ı muhabbet ile gelmesi için canı gönülden niyet duası yapılır. Perşembe gecesi başlanır ve her gün yatsı vaktinden sonra 313’defa Ayetel Kürsi okunur ve akabinde 63’defa Enfal suresi 63.Ayetini okunur. 21 Gün ara vermeden devam edilir, özel bir sebeple ara verilmişse ara verdiği gün kadarı fazladan okumalar yapılmalıdır.

Enfal Suresi 63. Ayeti Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim, Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm(hakîmun).

Enfal Suresi 63. Ayeti Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Ve onların kalplerinin arasını (sevgiyle) birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infâk etseydin (verseydin), onların kalplerinin arasını birleştiremezdin.

Para Kazanmak ve Bereket için Ayetel Kürsi Nasıl Okunur?

Para kazanma, bereket ve bolluk için Ayetel kürsi 170’defa her gün okunur. Başlama günü çarşamba yatsı vaktinden sonradır. 41 Gün en az okunması gereklidir, günlük 170’defa okunan, Ayetel kürsi’den sonra aşağıdaki bereket duası 41 defa okunmalıdır.

170’defa Ayetel Kürsi’den Sonra, 41’defa okunacak Bereket Duası

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin.

Eş, Çocuk, Aile ve Evini Korumaya Almak için Ayetel Kürsi Nasıl Okunur?

Evini nazar, kemgöz, hasetçinin hasetin’den, büyü, musallattan korumak için okunmak istenirse, abdest alınır ve 11 defa evin içinde kulağı duyacağı kadar bir sesle Ezan okunur. Akabinde 7’defa Ayetel kürsi okuması yapılır. Bu işlem 7 gün boyunca öğle namazından sonra veya yatsı namazından sonra tekrar edilir. Başlama günü fark etmez istediğiniz gün başlayabilirsiniz. Çocuğunuz ve Eşiniz için okumak isterseniz, 7’defa Ayetel kürsi okuyup üzerine üfürmeniz gereklidir. Eğer üfürmeyi yapamazsanız onun üzerine niyet ederek havale etmeniz yeterlidir.

Rüyada Ayetel Kürsi Görmenin Anlamı Nedir?

Rüyada Ayetel Kürsi görmek İslam alimleri tarafından genellikle korunma, kazadan beladan emin olma olarak yorumlanır. Rüyada Ayetel kürsi okunduğunu görmek dertlerinden en kısa zaman içinde kurtulmasına, zor bir işinin kolayca çözülmesine işaret eder. Rüyada Ayetel kürsi okuyan birini görmek, yakın akrabası, eşi, kardeşi, annesi veya babası kim okuyorsa onun için faydalı ve yararlı şeylerin habercisi olarak kabul edilir. Okuyan kişi ve dinleyen rüyayı gören kişi de aynı şekilde hayra ve berekete kavuşur denilmiştir. Rüyada Ayetel kürsi Arapça yazısı görmek, ilim, hikmet, kazanç kapılarının açılması, çok çalışmak, gayret etmek azim ve menfaat habercisi olarak yorumlanır. Rüyada Ayetel Kürsi okumak, tuzağa düşürülmekten emin olmak, sıkıntıdan kurtulmak, şüphe ettiği şeyden emin olmak, düşmanına galip gelmeye delalet eder. Rüyada Ayetel kürsi duası okumak büyük bir berekettir rüyayı gören kişi uyanır uyanmaz hemen aşağıdaki duayı abdest aldıktan sonra 11 kere okuması rüyasının hayırlı ve hızlı sonuçlanmasına vesile olacaktır. Ayetel kürsi duasının faziletinin üzerine olmasını isteyen kimse gafil olmasın yapsın faydaları saymakla bitmez. Medyum hocaların dahi bilmediği özel sırlı, manevi hazine niteliğinde bu özel bilgileri görmezden gelmeyin değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.

Rüyayı gören kişi bu duayı 11 defa okusun;

Elif lam mim, Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum.

5 3 oy
Değerlendirme
Abone ol
Bildir
guest
1 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Ahmet
Ahmet
4 Temmuz 2022 23:24

Ayetel kürsiyi bu kadar sırlı ve faziletli anlatan hiç bir sayfa görmedim en iyi şekilde anlatılmış

1
0
Düşüncelerini paylaş yorum yap..x