img

Paylaş

img

Paylaş

img

Paylaş

Ağız Dil Bağlama Duası Ağzını Bağla Dilini Tut Ritüeli

Ağız ve dil bağlama duası nasıl yapılır? Birinin ağzını dilini bağlamak için dil bağlama duasını oku karşı tarafın ağzı anında kilitlenir. Denenmiş Ağız bağlamak için dua ve dil bağlama dualarını sizler için derledik.

İlmi Kaynaklara göre denenmiş ve tecrübe edilmiş, Dil bağlama büyüsü yapmadan tamamen dua ile birinin ağzını bağlamak için okunacak duaları ilmi kaynaklardan araştırarak derledik. Bir kimsenin dilini bağlamak istiyorsan okunacak tüm duaları burada bulacaksınız.

İnanç inanmanın temelinden gelen kendinize, çevrenize, dininize gönülden bir bağlılık duymaktır. Kendinize inandığınız da içtenlikte istediğinizde olmayacak bir şey yoktur. Allah her zaman yanınızdadır ve sizin için en hayırlısı neyse onun olması gerektiği gerçeğini size her durumda göstermektedir. Hiç bir Medyum hocadan destek almadan kendi başınıza dil bağlama büyüsü gerektirmeyen bu dualı ritüeli yapabilirsiniz.

Ağzını bağla dilini tut duası, birine karşı nutkunun tutularak, kendini savunamadığın vakitlerde, karşı tarafa sözünü dinletebilmek, seni anlamasını ve dinlemesini sağlamak için okunan duadır.

Sevgilinin Ağzını Dilini Bağlama Duası

Sevgilinin Sana Karşı ağız ve dil bağlama duası, Sevgilinin dilini bağlamak istiyorsan aşağıdaki duayı 171 defa okuyacaksın. Her istediğini yaptırma duası gibi çok etkilidir. Pazar günü 21:00 – 23:00 Saatleri arasında niye edilerek abdestli olarak okunmalıdır. Unutma hiç ara vermeden 21 Gün devam edeceksin.

Bakara suresinin 171. Ayeti

 • Bismillahirrahmanirrahim…

Summün bukmün umyün fe hum lâ yerciûn(yerciûne).

Her defasında komple Okuma bittikten sonra 7 defa ‘Allahumme ya Vedud ağzını bağla dilini tut’ diyerek hayır demesini istemediğiniz kişiye karşı üflemeniz gerekir. Yüzüne üfleyemezsen resmine üfle aynı etkiyi göreceksin. Ağız dil bağlama ritüeli 21 gün tekrar edilmelidir. Duaların okuması Pazar günü başlanır ve okuma saati 23:00’da yapılır etkisi daha hızlı ve denenmiş tecrübe edilmiş durumları göz önünde tutarak söylüyorum hayırlı bir şey için deneyin tecrübe edin.

Eşinin Ağzını Dilini Bağlama Duası

Eşinin ağzını dilini bağlamak için denenmiş dua her hayırlı istediğine karşı eşinin dilini bağla ve sana evet demesini sağlamak isteyenler için etkili dil bağlama duası. Aşağıdaki dil bağlama duasını 171 defa okuyacaksın. Perşembe günü 20:00 – 22:00 Saatleri arasında niye edilerek abdestli olarak okunmalıdır. 41 Gün hiç ara vermeden devam edeceksin eğer bir sebepten dolayı ara vermek zorunda kalırsan eksik günlerini fazladan tamamla sonucu bozmaz aynı etkiyi göreceksin.

Bakara suresinin 171. Ayeti

 • Bismillahirrahmanirrahim…

Summün bukmün umyün fe hum lâ yerciûn (yerciûne).

Okumaları her gün yaptıktan sonra 21 defa ‘Allahumme ya Vedud ağzını bağla dilini tut’ diyerek eşinin sana karşı “hayır demesini” istiyorsan ona karşı üflemeniz gerekir. Yüzüne üfle veya eşyasına veya bulunduğu iş, ev ve haneye doğru dönüp üflemeniz de yeterli olacaktır.

Ufak bir kilit alınır kilit açık olarak Bakara suresinin 171. Ayeti 171 defa kilit üzerine okunur ve sonra kilit üzerine üfleyerek nefes edilir. Hemen ardından Eşinin anne adı ve kendi adı söylenerek Falan Oğlu Falanca veya Filan Kızı Filan denilerek.. Yani kısaca, Örneğin: Ayşe Oğlu Kadir… Eşinin anne adı ve eşinin adı söylenerek.. ağzın dilin tutula kalması için… ‘Allahumme ya Vedud ağzını bağla dilini tut’ diyerek kilit kapatılır ve eşinin son yattığı yatağın altına kilit konulur. 11 gün içinde sana karşı eşinin ağzı dil bağlama duası sayesinde bağlanmış olur. 41 Gün kilit yatağın altında kaldıktan sonra al ve deniz, göl, baraj, dere vb. sana en yakın ne varsa götür oraya kilidi bırak suya ameli sakın kötüye kullanmayasın vebali günahı senin boynuna..

Birinin Dilinin Bağlanması için Okunan Bakara suresi 171. Ayeti

Bakara suresinin 171. Ayetinde yer alan ve Türkçe meali, ‘Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar, (Rab’lerine) dönmezler. ‘olan ayet kişinin karşısında bulunan kişiye en kaba tabirle “ağzının dilinin tutula kalması” için okunan duadır.

Bakara suresi’ni okumak isteyen kişi kime, ağzını bağlı dilini tut duasında bulunmak istiyorsa onun karşısına geçerek yüzüne doğru 7 defa içinden okuması gerekmektedir. Burada önemli olan inanmak ve güvenmektir. Kötü bir niyette bulunmaksızın mutluluk, ve iyi niyetli, kimsenin hakkında girmeden huzur için yapılan dualar Allah’ın izniyle kabul olacaktır.

İşte Bakara suresinin 171. Ayeti aşağıda verilmektedir.

 • Bismillahirrahmanirrahim…

Summün bukmün umyün fe hum lâ yerciûn(yerciûne).

Aile Üyeleri için Okunan Ağzını Bağla Dilini Tut Duası Nedir?

Bireyin babası, annesi veya kardeşleri tarafından laf söz işitmemek, daha sakin bir iletişim gerçekleştirmek için aile üyelerine yapılan ağzını bağla dilini tut duası bulunmaktadır.  Her bir aile ferdi için duayı okumadan önce uygulanması gereken ritüeller bulunmaktadır. Bu ritüeller;

Babaya dua etmek için babanın saç telinden bir tane alarak ateşte yakmak,

Anneye dua etmek için annenin giydiği bir tişörtü toprağa gömmek,

Kardeşe dua ermek için ise kardeşin uyumasını beklemek gerekmektedir.

 • Ellezî ceale lekumul arda firâşen ves semâe binââ(binâen), ve enzele mines semâi mâen fe ahrece bihî mines semarâti rızkan lekum, fe lâ tec’alû lillâhi endâden ve entum ta’lemûn(tâ’lemune).

Ve in kuntum fî reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî, ved’û şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).

Fe in lem tef’alû ve len tef’alû fettekûn nârelletî vakûduhân nâsu vel hicâratu, uiddet lil kâfirîn(kâfirîne).

Ve beşşirillezîne âmenû ve amilûs sâlihâti enne lehum cennâtin tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), kullemâ ruzikû minhâ min semeretin rızkan kâlû hâzellezî ruzıknâ min kabl(kablu) ve utû bihî muteşâbihâ(muteşâbihan), ve lehum fîhâ ezvâcun mutahharatun ve hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Düşman için Okunan Ağzını Bağla Dilini Tut Duası Nedir?

Arkanızdan kötü konuşan hasımlarınızın dilinin sağlanması ve sevgilerini kazanmak için okunan duadır. Bu dua ile kendisine karşı olumsuz yönde konuşan kişilerin dilleri tutulur ve konuşamaz duruma gelirler. Zarar vermeden yalnızca iyi niyetli olduğunu düşündüğünüzde okunan ağzını bağla dilini tut duası aşağıda verilmektedir.

 • Ve âminû bi mâ enzeltu musaddikan li mâ meakum ve lâ tekûnû evvele kâfirin bih(bîhî), ve lâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlen ve iyyâye fettekûni.

Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda’* vemallahü bi ğafilin amma ta’melun

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’u ferıkam minellezıne utül kitabe yerudduküm ba’de ımaniküm kafirın

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun.

Gelin İçin Yapılan Ağzını Bağla Dilini Tut Duası Nedir?

Gelinin çok konuşmasından ve eşini anne babaya karşı dolduruşa getirmesini durdurmak için edilen ağzını bağla dilini tut duasıdır. Gelinin duayı edenden önce kalkması gerekir. Gelinin önce kalktığı gün gusül abdesti alınarak aşağıdaki dua okunur.

 • Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fîl ardı halîfeten, kâlû e tec’alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikud dimâe, ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek(leke), kâle innî a’lemu mâ lâ tâ’lemûn(tâ’lemûne).

Ve alleme âdemel esmâe kullehâ summe aradahum alel melâiketi fe kâle enbiûnî bi esmâi hâulâi in kuntum sadikîn(sadikîne).

Kâlû subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm(hakîmu).

Kayınvalide İçin Yapılan Ağzını Bağla Dilini Tut Duası Nedir?

Kayınvalidenin evliliğini bozduğunu ve eşinizi, sevgilinizi doldurduğunu düşünüyorsanız aşağıda bulunan ağzını bağla dilini tut duasını kayınvalidenizden bir tel saç alıp suya atarak okumanız gerekmektedir. Bahsi geçen dua aşağıda verilmektedir.

 • Fe telekkâ âdemu min rabbihî kelimâtin fe tâbe aleyh(aleyhi), innehu huvet tevvâbur rahîm(rahîmu).

Kulnâhbitû minhâ cemîa(cemîan), fe immâ ye’tiyennekum minnî hudenfe men tebia hudâye fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).

Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ulâike ashâbun nâr(nârı), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve evfû bi ahdî ûfi bi ahdikum ve iyyâye ferhebûn(ferhebûne).

Kimsenin Hayır Dememesi için Okunan Ağzını Bağla Dilini Tut Duası Nedir?

İnsanların sürekli fikirlerinizi önemsememesi ve sizinle olan iletişimlerinin düşük olması için uygulanan ritüeldir. Öncelikle ritüele başlamadan önce abdestinizi almanız gerekmektedir. Sonra öncelikle 3 İhlas ve 1 Elham suresi okumalısınız. Okuma bittikten sonra diyebildiğiniz kadar ‘Allahumme ya Vedud ağzını bağla dilini tut’ diyerek hayır demesini istemediğiniz kişiye karşı üflemeniz gerekir.

Okunması gereken İhlas ve Fatiha (Elham) sureleri aşağıda verilmektedir.

İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm …

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Fatiha Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm …

Elhamdulillâhi rabbil’alemin

Errahmânir’rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en’amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Sevgili için Okunan Kuduriye Kadeh Duası Nedir ve Ne Amaçla Okunur?

Kuduriye Kadeh duası karşınızdaki kişinin ağzını, dilini bağlamak için edilen bir dua çeşididir. Her türlü dilek ve hacet için etkili bir duadır. Kuduriye Kadeh duası, Allah’ın nazarından makbul olan ve tutuşan dileklerin gerçekleşmişi için gene Allah’ın kullarına gönderdiği dualardan birisi olarak bilinmektedir.

Kuduriye Kadeh duasını okuyan kişilerin tüm yüreği ve sevgisiyle okuması karşısında sevdiği üzerine gerçekleşen dileklerinin, isteklerinin arzu ettiği gibi gerçekleştiği söylenmektedir. Aynı zamanda her türlü murat, dilek ve sevgi için okunmaktadır. Kuduriye Kadeh duasının okunması için olan durumlar ve nasıl okunacağı aşağıda verilmektedir.

 1. Kuduriye Kadeh duasını etmek için, cuma günü sela vaktini beklemek gerekmektedir. Gusül abdesti almış olan kişi 2 rekat namazını kıldıktan sonra kıble yönüne doğru dönerek 2 veya 4 kere canı gönülden istediği sevdiği için Kuduriye Kadeh duasını etmelidir.
 2. Eğer karı-koca arasındaki bir muhabbet için dua edilmek isteniyorsa, Bir tatlı üzerine 10 kere tekrarlanacak şekilde perşembe gecesi okuyarak sevdiğinin ve kendisinin yemesi sağlanır. Bunun sonucunda karı koca arasında tekrarlan hoş bir muhabbet oluşur.
 3. Eğer kadınlar tarafından sürmenin üzerine 10 kez tekrarlanarak okunursa ise sürmeyi süren kadının sevdiği ondan  
 4. Eğer uzakta bulunan sevgiliyi tez zamanda yanınıza getirmek isterseniz, akan bir suyun yanına giderek 41 kere duayı tekrarlamanız gerekmektedir. Bunun sonucunda Allah suyun aktığı gibi sevdiceğin kalbi ve gönlüde böyle aksın der ve sevgili niyetle kastedilen yere tez zamanda gelir.
 5. Issız bir mahallede mum üzerine okunduğunda, sevdiğinin kalbi okuyan kişiye mum gibi erir.
 6. Duayı okuyup, bir kağıda yazıp üzerinde taşındığı vakit cümle alem düşman olsa bile üzerinde taşıyana karşı ağızları bağlanır, dilleri tutulur ve söyleyecek söz bulamazlar

İşte bu Kuduriye Kadeh duası aşağıda verilmektedir.

Dil bağlama duası 21 gün boyunca saat fark etmez gönlünden geçirdiğin bir vakitte iyi bir niyet ile abdestli olarak her gün 21 defa okunmalıdır. Çok etkili bir dil bağlama duasıdır gaflet olunmasın kötü niyetle sakın bir kimseye yapmayın vebali günahı boynunuza.

 • “Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllüsey´in kadir.

La ilahe illellahü şükran li ni´metih.

La ilahe illellahü ikraren bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.

Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahı cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahı mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi şitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkısmikellezi nadake bihi ishaku fe kadeyte hacetehu aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra dedte aleyhi basarahu ve veledehu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardı ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardı aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hıdıru lemma meşa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

İnneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim

4.6 5 oy
Değerlendirme
Abone ol
Bildir
guest
3 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Gizem akyüz
Gizem akyüz
2 Eylül 2021 16:12

Selamın Aleyküm, internette araştırma yaparken görmüş olduğum gizli ritüel adlı kanaldaki asaf hocama yaptırmış olduğum bağlama işlemi ve sevdiğini geri döndürme sonuçlarını bugün itibariyle net olarak görmüş bulunmaktayım. Yaklaşık 10 gün önce elime ulaştı gereken malzemeler, Gizli ritüel Hoca’nın söylediklerine göre uygun biçimde gereken şekilde yaptım ve beklemeye koyuldum. Bu sırada tabi Allah’a dua etmeye devam ettim.

Hoca ara ara telefon açıp durumu sordu, herhangi bir sıkıntım olup olmadığını merak etti. Her defasında ilgiyle yaklaştı ve çok şükür ilk günden etki görülene kadar içimi rahatlatacak şekilde ulaşılabilir oldu. Çok yerde okudum, insanları zor durumda bırakan dolandırıcılar varmış, ortadan kaybolup gidenler vesaire çıkıyormuş, Gizli ritüel hoca her zaman aradığımda telefonu açtı.

Sevdiğini bağlama ve aşık etme işlemi çok etkili bir rahmani işlemdir, kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Bazıları bu büyü yerine kara büyü falan istiyor ama Allah’ın ilminden uzaklaşmadan sağlıklı bir şekilde bu büyüyle isteklerinizi alabilirsiniz. Buraya özellikle aşık etme ve bağlama işlemi isteyenler için youtubede kanalı olan gizli ritüel hocanın numarasını bırakıyorum, inşallah sıkıntısı olanlar hocamız vesilesiyle çözerler http://www.gizlirituel.com sitesi ve youtubede gizliritüel diye arayabilirsiniz.

Hatice karakoç
Hatice karakoç
14 Eylül 2021 12:46

merhabalar ben almanyadan hatice bende yorum yazmak yazmak istedim. hiç çekinmenize gerek yok bu gizlilik konularında medyumlara işlem yaptıranlar o işlem yaptırdıkları medyumlar hakkında yorum yazsın lütfen dolandırıcımıdır yoksa gerçekten işin ehlimi bilmeliyiz. bende bir kaç kişi tarafından dolandırıldıktan sonra buldum medyum bestami hoca beyi buldum gerçekten diğer medyumlara benzemiyor. ilgisi alakası ve sonuç almak için çabalaması çok hoş. gönül rahatlığıyla işlem yaptırabilirsiniz. Sevdiğim adamın annesi ve bacısı için ağız ve dil bağlama işlemi yaptırdım çok uzun sürmüyor zaten 11 gün istiyor sizden ama zaten 3. günden sonra değişiklikleri görüyosunuz işlemleri hazırlıyor size gönderiyor şuan erkek arkadaşımla aram gayet iyi ve ailesini pek dinlemiyor bestami hocamın yapmış olduğu ağız ve dil bağlama işlemi tuttu şükürler olsun tavsiye ederim. Allaha emanet olun canlar.

3
0
Düşüncelerini paylaş yorum yap..x