img

Paylaş

img

Paylaş

img

Paylaş

Sevgilini Evliliğe İkna Etme Kendine Aşık Etme Duası

Erkeği Evliliğe ikna etme, Kadınları evliliğe ikna etmenin duası ve manevi yolları. Kabul görülme ve evlenme düşüncesini olumlu yönde etkilemek için ikna etme duası nasıl yapılır?

Erkeği ve Kadını evliliğe ikna etme duası nasıl yapılır? Sevdiğin evlenmek için düşüncesini olumlu yapmak isteyenler, Evliliğe ikna etme duası ile azametli denenmiş kadem ritüeli yapmak için dualara başlamadan önce abdest almaya dikkat etmelidir. Sevgilini evliliğe ikna etmek için aşk duası gece vakitlerinde okunduğu zaman daha etkilidir. Sizler için en etkili ikna etme aşık etme duası için garanti ve hızlı sonuç veren bir kaç denenmiş özel tılsım ve ritüel uygulamasını paylaşıyoruz. Sizin için en kolay olanları seçebilir ve hemen başlayabilirsiniz. Denenmiş, tecrübe edilmiş mücerrep dualı ritüellerdir.

Evliliğe İkna Etme için Kuvvetli Aşık Etme Duası Nasıl Yapılır?

21 Gün içinde sonuç veriyor tüm engeller ortadan kalkar. İstediğiniz gün başlayabilirsiniz, tütsü yakmak isterseniz defne yaprağı, misk tütsüsü iyi olacaktır okuma esnasında manevi bir etki verecektir. Okunacak Dualar kesinlikle abdestli okunmalıdır. Evliliğe ikna etme ritüeli, her gün 101 Defa sevdiğiniz kişi için niyet ederek evliliğe ikna etme duası okumasına başlanır. Niyet duası: eğer annesi, babası, ailesi veya abileri, kardeşleri, akrabaları engel oluyorsa niyet duası arasında bu kimseler düşünülerek eğer biliyorsa isimleri zikredilerek niyetinizi kulağınız duyacak şekilde yapılabilir çok yüksek sesle yapmayınız. Allah c.c’dan diliyoruz unutmayın gayemiz, amelimiz itikadımız çok önemlidir. Ayrıldığı eski eşi evliliğe ikna olmasına engel oluyorsa, bu duaya başlamadan onun içinde niyet edebilirsiniz sayesinde niyet ederek okumaya başlayabilirsiniz eski eşi dahi engel olmaktan vazgeçecektir.

EVLİLİĞE İKNA ETME DUASI

Sevdiğin kişiyi kendine aşık etmek ve onunla evlenmek isteyenlerin 21 gün boyunca her gün 101 defa okuması gereken kuvvetli dua şöyledir:

 • Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.
 • Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn.
 • Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn.

Kadını ve Erkeği ikna Etme Kendine Bağlama Aşık Etme Duası Ritüeli Nasıl Yapılır?

Uygulayacağınız denenmiş ve sınanmış bu ritüel sayesinde, sevdiğin kişiyi kendine aşık edeceksin.

Niyet Duası: Ya Rabbi Sevdiğim Falancayı kendime Ram etmek, muti kılmak ve aşık etmek istiyorum eğer ikimiz içinde hayırlısıysa bizi bir araya getir bizi birbirimize bağla bu ritüel ve duaları bu niyetim için yapıyorum. Her şey senin fazlındandır, eğer sen dilersen Kün feyekün (Ol denince olur) her şey.. diye” canı gönülden ihlasla niyet duası yaptıktan sonra; Ritüeli yapmaya başlayabilirsiniz, abdestli olun uygulanışı çok önemlidir. Eğer anlamadığınız bir kısım olursa yorum yaparak sorabilirsiniz. Sevdiği insanı aşık etmek ve sonunda evlendirmeye razı etmek isteyenlerin yapması gereken adımlar şunlardır:

 • Bir adet kırmızı kağıt alınır.
 • Kırmızı kağıt kalp şeklinde kesilir.
 • Kağıdın üzerine mümkünse Arapçasını yazın eğer Arapça yazılışını yapamazsanız burada belirttiğim şekilde yazmanız da yeterli olacaktır. “Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemin” duası yazılır.
 • Kağıt önce ikiye ardından dörde katlanır. Belirtilen gecelerde yazma ve yakma işlemi yapılır. Eğer mümkün değilse size uygun bir günde yapabilirsiniz. Tütsü olarak defne yaprağı yakabilirsiniz. 4-5 adet defne yaprağını tutuşturun ve yakın bir tabak içerisinde kokusu odaya dağılması yeterlidir.
 • Çarşamba, Perşembe veya Pazar Gecesi Saat gece 12’yi geçtikten sonra dua yazılır ve akabinde hemen niyet duası tekrar edilerek kağıt yakılır.
 • Yakılmış olan kağıdın külleri bir deniz kıyısına atılır. Deniz kıyısına gidemeyenler saksı içindeki toprağa gömsünler. Eğer evde çiçek saksısı yoksa dışarı ayak basmayan yol üstü olmayan bir yere gömmeleri yeterlidir.

Evliliğe İkna Etme Duasını Kimler Okumalı?

Sevdiği insanla evlenmek için dua etmek isteyen herkes aşk duası okuyabilir. Evliliğe ikna etme işlemleri yaptırmak için Medyum hoca aramanıza gerek yoktur. Medyum şikayetleri çok fazla arttığı için gerçek doğru medyum hocayı bulamayabilirsiniz. Kendi başınıza yapacağınız bu etkili ikna etme duası ritüeli sayesinde sevdiğinize ömür boyu kavuşmanız inanarak yapıldığında mümkün olabilir.

Evlilik için etkili Duanın etkili olduğu durumlar şöyledir:

 • Sevgilisi tarafından terkedilenler.
 • Aldatılanlar.
 • Platonik olarak aşık olanlar.
 • Sevgilisi evlenmek istemeyenler.

Erkeği ve Kadınları Evliliğe İkna Etme Kendine Aşık Etme Duasının Sonuçları Nelerdir?

Dua ile yapılan işlemler tamamen Allah’ın izniyle gerçekleşir bizler sadece bazı özel kadim dualar ile yine her şeyi Allah c.c’dan dilemiş oluyoruz.

Evlilik ve aşk için okunan duanın faziletleri şu şekildedir:

 • Sevgili evlenmek ister.
 • Ayrı olanlar barışır.
 • Terk edenler pişman olup geri döner.
 • Çiftler arasındaki sevgi bağları güçlenir.
 • Aşıklar arasında muhabbet artar.

Erkeği Evliliğe İkna Etme Kendine Aşık Etme Duası Gece Nasıl Okunur?

Erkeği kendine aşık etmek ve evlilik için ikna etmek isteyenler, 101 defa 21 gün boyunca mümkünse geceleri bu duayı okumaları gerekiyor. Başlama günü istediğiniz bir gün olabilir, 7 gün sonra etkisini görmeye başlarsınız. Geceleri en etkili olan kendine aşık etme ve evlenme duasının okunuşu şöyledir:

 • Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ.
 • Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ.

Kadını ve Erkeği Evliliğe İkna Etme Kendine Aşık Etme Duası Ne Zaman Etki Eder?

Evlilik ve sevgiliyi aşık etmek için okunan dualar kısa sürede kabul olan dualardır. Fakat bazı durumlarda daha güzel koşulların oluşması için duaların vakti bekletilir. Bu zamanlarda sabırlı bir şekilde beklenmelidir. Duanın kabul olmasında etkili olan faktörler şöyledir:

 • Kime dua edildiği,
 • Duayı kimin okunduğu,
 • Duanın hangi vakitte yapıldığı,
 • Hayırlı olup olmaması,

Erkeği İkna Etme Kendine Aşık Etme Duası İçin Kime Başvurulur?

Evlenmeye ikna etme ve aşk duaları için uzmana başvurabileceği gibi evde okumak da doğrudur. Evde tek başına okunduğu zaman etkileri görülmeye başlar. Fakat isteyenler medyum ya da hocalara da giderek dua okutabilir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, gidilecek kişinin bu konuda deneyimlerinin olması gerekir.

Evliliğe İkna Etme Kendine Aşık Etme Duası Okunurken Neler Yapılmalı?

Sevgilisini aşık etmek ve evliliğe razı etmek isteyenlerin evde dua ederken dikkatli olması gereken noktalar şöyledir:

 • Dua edilecek yer temiz olmalı.
 • Mümkünse abdest alınmalı.
 • Odada dikkat dağıtacak kişi ya da eşya olmamalı.
 • Dua içten ve samimi bir şekilde okunmalı.

Kendine Aşık Etmek İçin Düğüm Duası ile Bağlama Ritüeli Nasıl Uygulanır?

Sevgiliyi deli gibi aşık edip evlenmek istemesini sağlayan düğüm ritüelinin tarifi şöyledir:

 • Düğüm atmak için etkili olan kalın bir ip alınır.
 • İpe her düğüm atarken “Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm” sözleri söylenir.
 • En son düğümü atana kadar işleme devam edilir.

Sevgiliyi Evliliğe İkna Etme Kendine Aşık Etme Duası Hemen Kabul Olur Mu?

11 Gün Boyunca belirtilen dua okunmalıdır. Okuma saati fark etmiyor. Tütsü yakmanız bu ritüel için gerekmiyor. Başlama günü size kalmış istediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Sevgili için okunan aşk duaları yaklaşık olarak 1 hafta ile 10 gün arasında kabul olur. Çok kısa sürede etkisini gösteren dua aşağıda detaylı olarak yer alır:

 • Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn.
 • Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti.Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ukadü, ve tenfericü bihil’kürabü, vetükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ke’imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn.

Kendine Aşık Etme Duası İkna Etme Büyüsü için Hangi Malzemeler Kullanılır?

Sevgilisini evlenmek için ikna edip kendine bağlayan ve aşık edenlerin kullandığı malzemeler şunlardır:

 • Kırmızı mum
 • Karton
 • Şeker ya da tatlı yiyecekler
 • İp
 • Çakmak
 • Resim
 • Tırnak
 • Saç teli

Dua malzemelere okunduğu zaman ya da malzemelere dua büyüsü yapıldığı zaman sonuçlar daha kısa sürede ortaya çıkar ve etkileri de kalıcı olur. 

Büyü yöntemiyle yapmak isteyenler için bu malzemeler önemlidir. Bizlerin tavsiyesi büyü yapmadan uygulamanızdır. Sadece bilgi vermek amacıyla eğer büyü uygulaması şeklinde yapılmak istenirse belirtilen malzemeler kullanılır.

Evlilik için Aşık Etme Duası Uzaktakine Etki Eder Mi?

Uzakta olan sevgili için okunan aşk ve evlilik duası etkili ve kuvvetlidir. Medyum yorumları arasında en çok tavsiye edilen ritüeli sizler için paylaştık. Duanın kabul olması için mesafenin ne kadar uzak ya da yakın olduğunun önemi yoktur. Kalpten edilen dualar herkes için kabul olur.

0 0 oy
Değerlendirme
Abone ol
Bildir
guest
7 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Sevilnaz
Sevilnaz
17 Kasım 2020 12:46

Evliliğe İkna duasına başlıyorum bu gece çok faydalı ve güzel bir makale yazmışsınız çok teşekkürler

Nevin
Nevin
6 Ocak 2021 08:17

Düğüm le yapılan dua da kaç düğüm atılacağını yazmamışsınız kaç düğüm atilacak

Nurten kaymaz
Nurten kaymaz
31 Ağustos 2021 12:54

6 yıllık bir ilişkim vardı ciddiyete bindi fakat 2 yıl nişanlı kaldık sonrasında nişanlımın ailesi tarafından çıkan problemler sebebiyle nişanlım olacak kişi nişanı bozma gereği duydu sebebini sorduğumda ise araya giren engellerin olduğunu aklının karışık olduğunu ve ilişkimizden birden bire soğuduğunu dile getirdi fakat sonrasında öğrendimki nişanlımın aklını karıştıran üçüncü kişiler varmış bende işlem yaptırma gereğinde bulunmak istedim son çare olarak youtubede ve internette araştırma yaparken youtubede gizli ritüel adlı kanalı buldum ve yaptığı işlemlere baktım bana uygun olanı seçtik ve yaptı gizli ritüel kanalındaki üçüncü kişileri uzaklaştırma sevdiğini bağlama ve aşık etme sevdiğini geri döndürme işlemini yaptırdım. Sonrasında işlem 7 gün içinde sonuç verdi bana gönderilen işlemleri uyguladım ve tamamen rahmani ve dualı vefk işlemleri yapan gizli ritüel hocadan allah razı olsun. Ailesi için istediğim işlem içinse ağız ve dil bağlama yapacağını ve ilişkinize kimsenin karışmayacağını söyledi ve bu işlemde 17 gün içinde sonuç verdi Allah razı olsun gizli ritüel hocamızdan nişanlımla 2 aydır çok iyi aramız ve tamamen ilişkimize odaklanmış durumdayız allahın izniyle 2022 nisan ayında düğünümüz olacak. İşlem yaptırcak olan arkadaşlar korkmasın büyüdür tehlikelidir yapmayın kanmayın diyenlere inanıpta inancınızı ve sevginizi kaybetmeyin. Allaha emanet olun..

Melike
Melike
31 Ağustos 2021 12:56

6 yıllık bir ilişkim vardı ciddiyete bindi fakat 2 yıl nişanlı kaldık sonrasında nişanlımın ailesi tarafından çıkan problemler sebebiyle nişanlım olacak kişi nişanı bozma gereği duydu sebebini sorduğumda ise araya giren engellerin olduğunu aklının karışık olduğunu ve ilişkimizden birden bire soğuduğunu dile getirdi fakat sonrasında öğrendimki nişanlımın aklını karıştıran üçüncü kişiler varmış bende işlem yaptırma gereğinde bulunmak istedim son çare olarak youtubede ve internette araştırma yaparken youtubede gizli ritüel adlı kanalı buldum ve yaptığı işlemlere baktım bana uygun olanı seçtik ve yaptı gizli ritüel kanalındaki üçüncü kişileri uzaklaştırma sevdiğini bağlama ve aşık etme sevdiğini geri döndürme işlemini yaptırdım. Sonrasında işlem 7 gün içinde sonuç verdi bana gönderilen işlemleri uyguladım ve tamamen rahmani ve dualı vefk işlemleri yapan gizli ritüel hocadan allah razı olsun. Ailesi için istediğim işlem içinse ağız ve dil bağlama yapacağını ve ilişkinize kimsenin karışmayacağını söyledi ve bu işlemde 17 gün içinde sonuç verdi Allah razı olsun gizli ritüel hocamızdan nişanlımla 2 aydır çok iyi aramız ve tamamen ilişkimize odaklanmış durumdayız allahın izniyle 2022 nisan ayında düğünümüz olacak. İşlem yaptırcak olan arkadaşlar korkmasın büyüdür tehlikelidir yapmayın kanmayın diyenlere inanıpta inancınızı ve sevginizi kaybetmeyin. Allaha emanet olun..

Canan gürsoy
Canan gürsoy
14 Eylül 2021 12:15

Selamınaleyküm dedyum bestami hocaya yaptırmış olduğum sevdiğini evliliğe ikna etme ve ailesini ikna etme büyüsünün sonuçlarını bugün itibariyle net olarak görmüş bulunmaktayım. Yaklaşık 10 gün önce medyum bestami hoca ile ilgili araştırmalar sonucu ulaştım ve yapmış olduğu aşık etme evliliğe ikna etme ve aileyi ikna etme işlemlerine baktık ve bu konuda görüştük işlemler 5 gün sonra elime ulaştı gereken malzemeler, bestami hocanın söylediklerine göre uygun biçimde gereken şekilde yaptım ve beklemeye koyuldum. Bu sırada tabi Allah’a dua etmeye devam ettim. Medyum bestami hocama şikayetlerimi iklettim ve işlem yaptıranlarla iletişimede geçtim o süreç içinde. Hoca ara ara telefon açıp durumu sordu, herhangi bir sıkıntım olup olmadığını merak etti. Her defasında ilgiyle yaklaştı ve çok şükür 4. günden etki görülene kadar içimi rahatlatacak şekilde ulaşılabilir oldu. Çok yerde okudum, insanları zor durumda bırakan dolandırıcılar varmış, ortadan kaybolup gidenler vesaire çıkıyormuş, Medyum bestami hoca dolandırıcımı diye düşünmedim değil o süreç içinde ama her zaman aradığımda telefonu açtı sevdiğini evliliğe ikna etme büyüsü çok etkili bir büyü ve bestami hocam bu konuda gerçekten allah razı olsun, kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Bazıları bu büyü yerine kara büyü falan istiyor ama Allah’ın ilminden uzaklaşmadan sağlıklı bir şekilde bu rahmani işlem ile büyüyle isteklerinizi alabilirsiniz Allahın izniyle.

ahmet parlak
ahmet parlak
14 Eylül 2021 13:11

Arkadaşlar aşk büyüsü yaptırdım ben birtane hocaya işlemim bitti ama sonuç alamadım param boşuna gitti anlaşılan ve bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine medyum bestami hocayı aradım kendisi bana çalışma yapılmadığını söyledi oysaki ben parasını bile ödemiştim şuanda o hocayı arıyorum açmıyor ve bende tekrardan işlem yaptırmak istedim bestami hocadan kendisi bana 3 günde etki gösteren aşık etme ve sevdiğini bağlama işlemini yaptı ve gönderdi etkiler 9. günden sonra başladı diğer şerefsiz telefonlarıma bile bakmadı medyum bestami hocamdan allah razı olsun.

Nur
Nur
25 Haziran 2022 22:14

Adetlik iken 101 defa 21 gün olan dua okunur mu

7
0
Düşüncelerini paylaş yorum yap..x