img

Paylaş

img

Paylaş

img

Paylaş

Rüyada Yılan Görmek İslami ve Dini Anlamı

Rüyada Yılan görmek İslami rüya tabirleri Alimleri tarafından tabiri. Rüyada büyük, küçük, siyah, beyaz ve çok yılan görmek ne anlama gelir?

Rüyada Yılan görmek çok sık görülen bir rüya olmakla beraber hem sembolik hem psikolojik birden fazla yoruma sahiptir. Rüyada yılan görmenin İslami ve Dini kaynaklara göre Alimlerin görüşleri, duru görü yorumlar yapan tabircilerin yorumları. Farklı renklerde ve şekillerde rüyalara giren yılan genellikle rüya sahibinin düşmanlarına işaret eder. Rüyada yılan ısırması, rüyayı gören kişinin hayatında var olan ya da var olacak düşmana veya düşmanlarla bir an önce savaşmasına ve düşmanları yenmesine işaret eder. Rüya tabirleri yorumcuları yılanı yorumlama esnasında şu şekilde tabirlerde bulunmuşlardır. Rüyada yılanları farklı renklerde ve şekillerde görmek birçok anlamı içinde barındırır. Rüyada yeşil yılan görmek; kötülük yapmaktan zevk alındığına dair yorumlanırken, siyah yılan görmek cesaretli kimseleri temsil etmektedir. Rüyada altından yılan görmek ise maddi ve manevi bütün zorlukların aşılacağına refaha kavuşulacağının göstergesidir.

İmam Nablusi’ye (r.a.) Göre Rüyada Yılan Görmek

İmam Nablusi’ye(r.a) göre rüyada yılan görmek, olumsuz yorumlanmasına rağmen şekline, rengine ve görüş şekline göre farklı yorumlarda içermektedir. İmam Nablusi (r.a) eserinde rüyada yılan görmek için mal sahibi düşman demiştir. Mal kavramını ise yılanın zehri şeklinde yorumlamıştır. İri ve uzun yılan görmenin korkuyu, siyah yılan görmenin en tehlikeli düşmanı, beyaz yılan görmenin en zayıf düşmanı ve yılanın yüksek bir yere çıkmasının ferahlığı temsil ettiğini söylemiştir.

Rüyada Yılan Yavrusu Görmek

Rüyada yılan yavrusu görmek, rüyayı gören kişinin değişimi şeklinde yorumlanmaktadır. Yavru yılan görmek biri tarafından kandırılmak ve hataya düşürülmek olarak tabir edilir.

Rüyada Yılan Öldürmek

Rüyada yılan öldürmek, rüya sahibinin bir çatışmadan zarara uğramadan çıkacağına işaret eder. Rüya alimlerinden İmam Nablusi (r.a.) yorumunda rüyada yılan görmeyi ekseriyetle olumsuz yorumlamıştır. Ayrıca rüya sahibinin kötü komşulara sahip olduğuna ya da olacağına işaret etmiştir. Rüya alimlerinden İmam Gazali (r.a.) ise rüyada yılan görmeyi şu şekilde yorumlamıştır; rüyayı gören kişinin gerçek hayatında kendisini kıskanan bir düşmana sahiptir. Bu nedenle rüya sahibinin dikkatli olması ve tedbirsiz adım atmaması gerekmektedir. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; rüyasında ayağına yılan dolaşan kişi gerçek hayatında dargın olduğu kişilerle barışır ve huzura kavuşur.

Rüyada Yılan Ezmek

Rüyada yılan üstüne basmak, rüya sahibinin edindiği bir düşmana işaret eder. Rüya sahibinin edindiği bu düşman sinsice rüya sahibinin güvenini kazanarak hayatında yer edinmeyi başarmış kişiyi temsil eder. Bu düşman kendini iyi göstererek aile bireylerine kendisini sevdirmeyi başarmış biridir. Düşmanın çevreye girişi bir ortaklık, bir evlilik ya da yeni bir arkadaş ortamından rüya sahibinin hayatına gireceği şeklinde yorumlanmıştır. Rüya sahibi ilerleyen zamanda kuracağı ilişkilere karşı temkinli davranmalıdır. Rüya sahibi kadın ve evliyse; ailesini korumak adına hayatına giren hiçbir kadına güvenmemesi gerekir. Rüya sahibi kadın ve bekarsa; arkadaş ortamında arkasından konuşulduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyasında yılan gören kişi erkekse; gireceği yeni ortaklıklarda emin adımlarla ilerlemelidir.

Rüyada Yılan Ölüsü Görmek

Rüyada yılan ölüsü görmek, rüya sahibinin hayatında olan ya da hayatına girecek bir düşmanı alt edeceğine işaret etmektedir. Rüya sahibinin bu düşmanı kolayca yeneceğine delalet etmektedir. Rüyayı gören çocuk sahibiyse ve rüyasında gördüğü yılan küçük bir yılansa rüya sahibinin çocuğunun ufak sağlık sorunları yaşayacağı şeklinde yorumlar bulunmaktadır. Rüyayı gören kişi eğer evlilik arifesindeyse evliliğin sorunsuz bir şekilde gerçekleşeceğine işaret etmektedir. Rüya sahibi yılanı parçalayarak öldürüyorsa rüyasında yendiği düşmanın maddi kayıplar yaşayacağını ve bu kayıplardan rüya sahibinin maddi kazançlar kazanacağını göstermektedir.

Rüyada Birden Fazla Yılan Görmek

Rüyada birden fazla yılan görmek, rüyayı gören kişinin düşmanlarının birlik olup rüya sahibine karşı kötülük yapacağı şeklinde yorumlanır. Bu kötülüklerin sonucunda rüya sahibinin maddi sıkıntılar yaşayacağına, işlerinin ters gideceğine ve kısmetinin kapanacağına dair yorumlar bulunmaktadır. Rüya sahibinin dikkatli olması gerektiğine dair uyarılar yapılmaktadır. Rüyada görülen yılanlar birbirinden farklıysa; farklı çevrelerden edinilen düşmanların bir olacağına, rüyada görülen yılanlar birbirinin aynıysa; aile içinden edinilen düşmanların bir olacağına delalet eder.

Rüyada Yılandan Kaçmak

Rüyada yılandan kaçmak, rüya tabircilerine göre rüya sahibinin zor ve yapması çaba gerektirdiği bir işin üstesinden kolayca gelineceğine delalet eder. Rüya sahibinin azimli, kararlı ve sabırlı olmasıyla gerçekleşecek başarı rüya sahibine yüklü bir miktarda maddi kazanç getireceği şeklinde yorumlar bulunmaktadır. Rüya sahibinin iş hayatında bir rakibi varsa onu kolayca alt edeceğine ya da terfi alacağına işaret etmektedir. Rüya sahibinin hayallerini gerçekleştirmeye yönelik ailesinden destek alacağı, işlerinin yoluna gireceği ve malvarlığının artacağı şeklinde yorumlar bulunmaktadır.

Rüyada Kırmızı Yılan Görmek

Rüyada kırmızı yılan, rüya sahibinin malvarlığına ortak olmaya çalışan düşmanı temsil etmektedir. Rüyayı gören kişinin bir yerden gelecek parasına ya da rüya sahibine kalan mirasa göz diken düşmanın rüya sahibini maddi zarara uğratacağına işaret etmektedir. Başka bir tabir ise düşmanın rüya sahibinin kayıplarından bir kazanç sağlayacağı yönündedir. Rüya sahibi ev sahibiyse bu düşman yüzünden evine haciz konması muhtemel bir durumdur.  Bazı alimlere göre, mülke giren hırsız şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin mülkünün güvenliği konusunda dikkatli olması gerekmektedir. Pek çok alim rüyada kırmızı yılan görmeyi rüya sahibinin tüm malvarlığının bir anda yok olması şeklinde yorumlamaktadır.

Rüyada Yeşil Yılan Görmek

Rüyada yeşil yılan görmek, rüya sahibinin iyi haber beklediği bir yerden olumsuz bir sonuç alacağına işaret etmektedir. Başlangıcı iyi olan olayların kötülüklerle ve zorluklarla neticeye ulaşması şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya sahibi iş arayan biriyse hemen umuda kapılmaması, çalışan biriyse yükselmesi ya da zam için sabırlı olması, sınav sonucu bekleyen biriyse alternatif planlar yapmaya başlaması öğütlenir.

Rüyada Sarı Yılan Görmek

Rüyada sarı yılan görmek, rüya alimleri tarafından rüya sahibinin maruz kaldığı dedikodu, iftira ve kıskançlık şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya gören kişinin bu durumdan dolayı çok üzüleceğine, hayal kırıklığına uğrayacağına ve güveninin sarsılacağına işaret eder. Bazı rüya alimleri tarafından kötü haber almak olarak da yorumlanan rüyada sarı yılan görmek, kötü günlerin rüya sahibi için hiç de uzak olmadığını göstermektedir. Rüya sahiplerinin gelecek beklentilerinin yakın zamanda gerçekleşemeyeceği ve sağlık problemleri yaşayacağı şeklinde de yorumlanmaktadır. Eğer rüyasında sarı yılan gören kişi kadınsa çevresi tarafından kıskanılan biri olduğunu işaret eder. Eğer rüya sahibi erkekse iş hayatındaki bazı küçük sorunlar yaşayacağını bu yüzden kısa vadede hayalini kurduğu şeye kavuşamayacağına işaret etmektedir.

Rüyada Beyaz Yılan Görmek

Rüyada beyaz yılan görmek, genellikle rüya alimleri tarafından bir kadınla ilişkilendirilmiştir. Evlilik ve birliktelik sonucu ile rüya sahibinin çevresinde yer edinmiş kötü bir kadının haneye zarar vermesi şeklinde yorumlanmaktadır. Bu kadın hanedeki birçok insanı üzecek ve maddi zarara uğratacaktır. Rüya sahibinin hayatına yeni giren ya da girecek olan bu kadının önlem alması gerekmektedir. Rüyasında beyaz yılan gören kişi eğer bekarsa evlilik ve nişan gibi özel olayların gerçekleşmemesine neden olabilir. Rüya sahibi bekarsa rüyada beyaz yılan görmek daha çok tehlike içermektedir. Rüya sahibinin ilişkisinin biteceği ve işinden ayrılacağı gibi yorumlar da yapılmaktadır.

Rüyada Ölü Yılan Görmek

Rüyada ölü yılan görmek, rüya sahibinin düşmanlarının düşmanlıklarını bitireceğine işaret etmektedir. Rüyada yılan görmek olumsuz anlamlar içerirken, rüyada ölü yılan görmek olumlu ve hayırlı bir rüyadır. Bazı rüya alimleri rüya sahibinin düşmanlardan zarar almadan kurtulacağını söylemişlerdir. Rüyada ölü yılan görmek, rüyayı gören kişinin maddi kayıplarını telafi edeceği anlamına gelmektedir. Alimlerden pek çoğu rüyasında ölü balık gören kişilerin refaha erişeceğini ve hayatlarının düzene gireceğini söylemektedir.

Rüyada Küçük Yılan Görmek

Rüyada küçük yılan görmek, olumsuz anlamlar içerse de genellikle olumlu rüya tabirleri arasında yerini almaktadır. Düşmanın kolayca fark edilip yenileceğine ve haneden uzaklaştırılacağına işaret etmektedir. Rüyayı gören kişi çocuk sahibiyse çocuğunun ufak bir sağlık sorunu yaşayacağına delalet eder. Rüya sahibinin bu konuda dikkatli olması gerekmektedir. Pek çok alime göre evde küçük yılan görmek, haneye girmeye çalışan bir düşmanı temsil etmektedir. Olayların rüya sahibinin lehine olacak şekilde ilerlediği söylenmektedir.

Rüyada Büyük Yılan Görmek

Rüyada büyük balık görmek, rüya sahibinin büyük kayıplar yaşayacağına işaret etmektedir. Çoğu alimin olumsuz bir rüya olarak yorumladığı rüyada büyük yılan görmek rüyayı gören kişinin büyük hüsrana uğrayacağını gösterir. Olması beklenen olayların olacağından daha çabuk gerçekleşeceğine ve daha büyük bir etki yaratacağına delalet eden rüyada büyük balık görmek, rüyayı gören kişi için büyük maddi kayıplar, kötü olayların hanede kötü ve kalıcı izler bırakması ve hüzün demektir.  Rüyasında büyük balık gören kişinin hayatını düzene koyabilmesi için yaşanacak olayların sorumluluğunu alması gerekmektedir.

Rüyada Su Yılanı Görmek

Rüyada su yılanı görmek, rüyada yılan görmenin aksine oldukça hayırlı ve olumlu bir rüyadır. Bir yerden haber bekleyen birisi rüyasında su yılanı görürse, beklediği haber kısa sürede ona ulaşır ve aldığı haberden mutluluk duyar.  Rüya sahibinin kısa zaman içinde itibar sahibi olacağı ve çevresindekiler tarafından saygı duyulan biri olacağı anlamına gelmektedir. Rüya alimleri rüyasında su yılanı gören kişinin hayatının değişeceğine ve hayatında olumlu gelişmeler yaşayacağını söylemektedir. Rüyasında su yılanı gören kişi bekarsa, evliliğe adım atılacak bir ilişkinin başlamasına delalet etmektedir. Rüyasında su yılanı gören kişi iş arayışında olan biriyse sürecin çabucak güzel bir şekilde sonuçlanacağı şeklinde yorumlar bulunmaktadır.

Rüyada Piton Görmek

Rüyada piton görmek, rüya sahibinin başına bela olmuş bir düşmanın varlığını temsil etmektedir. Rüyayı gören kişi ne yaparsa yapsın karşısındaki düşmanla baş edemediğini bu yüzden hayatta birtakım olumsuzlar yaşayacağına delalet etmektedir. Bu düşmanın rüya sahibinden daha yüksek mevkilerde olması, rüya sahibinin terfi alamamasına, maaşına zam yapılmamasına ve beklediği primin başkasına yapılmasına sebep olabilir. Rüyada piton görmek genellikle rüya sahibinin iş hayatındaki başarısızlıkların yaşanacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Yılan Yakalamak

Rüyada yılan yakalamak, rüya sahibinin arkasından iş çeviren kişilerin gün yüzüne çıkacağı şeklinde yorumlanmıştır. Kişi düşmanlarının farkına varacak ve onlardan kurtulacaktır. Rüyada yılan görmek, hayırlara vesile olmasa darüyada yılan yakalamakrüyayı gören kişi için ona zarar veren insanları hayatından uzaklaştırmasından ve düşmanlarını korkutmasından dolayı olumlu yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin olaylara olgun şekilde yaklaşmasıyla rüyada yılan yakalamak oldukça hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada Evde Yılan Görmek

Rüyada evde yılan görmek, rüya sahibinin haneye zarara uğratacağını ya da haneden rüya sahibine bir zarar verileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişinin evinde gördüğü yılan hane halkı tarafından kötü sözlere maruz kalacağının bir göstergesidir. Rüya sahibinden gizlenen olayların su yüzeyine çıkacağı şeklinde de yorumlanmaktadır. Bazı rüya alimlerine göre, rüya sahibinin yaptığı işler yüzünden haneye zarar verebileceği söylenmektedir. Bu zarar maddi kayıplar olabilir. Rüyada evde yılan görmek hane içinde yaşanacak bir kargaşanın da başlangıcı şeklinde yorumlanmaktadır. Hane halkı arasında kutuplaşmalar başlayabilir.

5 1 oy
Değerlendirme
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
0
Düşüncelerini paylaş yorum yap..x